dimecres, 1 de maig del 2019

BARRAQUES DE VINYA INVERSEMBLANTS AL NORD DE RELLINARS (I)

Inicio aquí una petita sèrie de barraques situades a l'extrem nord del terme de Rellinars que per la seva ubicació en roquerars molt rostos i gens aptes per al conreu de la vinya o olivar semblen incongruents o inversemblants. La vinya o l'olivar són dos tipus de conreu que s'adapten bé a les terres magres dels vessants de muntanya amb fort pendent, si prèviament el pagès ha fet el gegantí esforç d'esgraonar el terreny amb marges de pedra seca i reomplir les feixes amb la poca terra que hi trobi. Però hi ha llocs on, tot i així, el conreu passa a ser impracticable i entrem en el terreny de les roques improductives. Tot i que aquestes barraques van ser bastides en entorns totalment improductius, veurem que a poca distància (de 30 a 60 metres) ens trobem amb terrenys que comencen a ser productius per a aquells esforçats pagesos del segle XIX. El motiu pel qual van fer la barraca allunyada de les feixes de conreu és per l'abundància de la matèria primera (pedra) i de marges de roca mare a on adossar la barraca: elements que facilitaven molt la feina al barracaire.

La primera barraca d'aquesta sèrie es troba a pocs metres del coll de la Morella del Camí Ral de coll de Daví, en un lloc molt rost.

BARRACA PROPERA AL COLL DE LA MORELLA


Ubicació: Capçalera de torrent de la Casa Joana. Uns 100 metres al sud del coll de la Morella; sota la línia d'alta tensió.
Data de visita: 13-04-2019
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Exteriorment planta trapezoidal; interiorment planta irregular.
Tipus de porta: Llinda plana
Estat de conservació: Perfecte estat. A excepció de la recent esllavissada d'un petit tram del voladís frontal.
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41.656813º  E 1.933693º
Altitud: 565 m
Orientació de la porta: Oest
Restaurada: No
Descripció: Està adossada a un marge de roca mare d'uns 2 m d'altura, ja que el terreny aquí és molt rost. La petita falsa cúpula de la barraca en part està recolzada sobre sobre una gran pedra que sobresurt del marge en forma de visera. Té un estreta finestreta. 
Comentaris: És dins el terme de la Casa Joana. En el passat (segona meitat del segle XIX?) algun pagès de Rellinars aquí menava una vinya en contracte de parceria amb el propietari de la Casa Joana. Des que l'any 2018 van estassar sota la línia d'alta tensió, la barraca és visible des de diversos punts de la carena de la Morella.
Font d'informació: INEDITA. Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau.

Pel que vaig veure sobre terreny el dia de la descoberta, al següent mapa indico a on jo crec que estaven plantades les passades de ceps (vinya) del parcer que va bastir aquesta barraca. És una soleia esglaonada, de terra bona i gens pedregosa que, a més a més, està arrecerada del vent de la collada. La barraca no es va fer aquí per l'absència total de pedra; sinó que la van fer uns metres al sud-est en un roquissar amargenat.FONT D'INFORMACIÓ:

Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau

Vissir3 de l'ICGC (http://www.icc.cat/vissir3)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada