diumenge, 28 de febrer del 2021

REEDICIÓ: TROBAT UN NOU FORN DE CALÇ AL TERME DE L'OBAC (TERRASSA)

En la sortida matinal d'aquest diumenge 28 de febrer, l'Armengol Gelabert i jo hem trobat un nou forn de calç dins el terme de l'extensa heretat de l'Obac; concretament a l'extrem est, a tocar de la partió amb la Barata.

Haviem decidit remuntar el Sot de Parets, que fa de termenal entre l'Obac i la Barata, per l'antiga pista de desboscament que recorre el seu vessant hidrogràfic dret (el dels Ubach) fins allà on ens permetessin les nostres forces. Recorreguts escassos 100 m, la pista es feia impracticable per primera vegada a causa del creixement de la bardissa, i haviem de continuar per sobre del seu marge superior. Pocs metres després vam topar amb l'ample canó d'una forn de calç excavat en el mateix marge superior de la pista que estavem seguint. Estava molt embardissat, però no hi havia cap dubte. No podia tenir altre nom que no fos el forn de calç del Sot de Parets.

Coordenades del forn de calç del Sot de Parets (ETRS89): N 41.62510º E 1.97798º

L'embardissat canó del forn de calç del Sot de Parets des del nord

L'embardissat canó del forn de calç del Sot de Parets des del sud

L'embardissat canó del forn de calç del Sot de Parets des de l'oest

Un cop examinat, es podien detallar les següents característiques. Com tots els forns de calç està excavat en una marge argilós. El canó té un diàmetre aproximat de 4 m. La boca de foc tenia una orientació nord-est. Quant al nivell de conservació, actualment la volta de la boca de foc està esfondrada; i les parets del canó, encara que bastant meteoritzades, es conserven prou bé.

Aquest forn de calç és relativament proper a un altre amb nom propi i topònim que vaig localitzar i donar a conèixer en aquest blog ara farà 10 mesos, també dins el terme de l'Obac: el Forn del Jep.

Finalment, per situar-nos en el context històric de l'explotació del forns de calç, tornaré a extreure els passatges del llibre Història de la serra de l'Obac on el notari Josep Maria Faura i Ubach parlava dels forns de calç de la seva heretat, l'Obac. A l'apartat EL BOSC (pàg. 15) l'autor explica: "Fins que Terrassa no s'acostà als 10.000 habitants, el bosc, per manca de consum, tingué poc valor. Per treure'n algun profit s'explota la indústria artesana dels forns de calç en els quals l'abundància de combustible compensava la petita quantitat de pedra calcària que es treia del pinyolenc i, a l'ensems, servia per obrir els primers camins de desemboscar." Després a l'apartat INDÚSTRIES RURALS (pàg. 39) diu: "Donada l'abundància i el baix preu de la llenya, s'explotaren temporalment nombrosos forns de calç fins al 1918 en què Andalò Gibert i Neri Ribera de Rellinars feren la darrera cuita a Font de Cunill. Mercès a aquesta indústria, s'obriren els primers camins de carro i en la toponímia hi restaren els noms de Forn Gran sota el Muronell (Paller de Tot l'Any) i de Forn del Jep prop de camí de Matadepera."

Reedició afegida el 07/03/2021: M'haig d'empassar part de les meves paraules de l'edició inicial d'aquesta ressenya. Efectivament, aquest forn de calç era inèdit, perquè no s'havia publicat en cap llibre, pàgina web o guia interactiva de l'excursionisme del Parc Natural; però sí que era conegut per un gran petjador d'aquest muntanyes, el Quim Solbas. 

El mateix dia que vaig publicar aquesta ressenya, el mateix Quim em va enviar un missatge on m'informava que ja feia anys que coneixia aquest forn. Em deia que l'havia trobat tot cercant el mític i desaparegut avenc del Torrent de la Riba. També em va insinuar que hi havia un altre forn de calç en aquesta zona.

Quatre dies després, l'Armengol Gelabert em va enviar un e-mail explicant-me que el dia anterior havia fet una sortida matinal en companyia del Quim Solbas. En aquella matinal els dos experimentats excursionistes havien remuntat també el Sot de Parets i havien visitat de nou el forn de calç anteriorment ressenyat aquí. El Quim li va explicar que havia trobat aquest forn l'any 2010 durant una sortida de recerca del l'enigmàtic avenc del Torrent de la Riba. Un còdol de l'interior del forn estava retolat amb el text "FORN BOSC DE LES PARETS Q. S." Segons m'informava l'Armengol al correu, guiat pel Quim, van continuar resseguint l'embardissat torrent, per allà on van poder, fins a una altre forn de calç situat al mateix vessant hidrogràfic dret que l'anterior, el que pertanyia a l'heretat dels Ubach. Allà van visitar un altre forn encara més gran i que conservava una arcada de pedra a la boca de foc. Aquest altre forn de calç també l'havia trobat prèviament el Quim durant un altra jornada de cerca de l'avenc l'any 2012. A una pedra de l'arcada es podia llegir "FORN SOT DE PARETS QS".

Cal afegir que aquest vessant hidrogràfic dret del Sot de Parets, el de l'Obac, va ser profusament desboscat a la tardor de l'any 2010; tal i com indiquen la sèrie d'ortofotos anuals del Vissir3 de l'ICGC. Així, en aquelles dates, era més fàcil transitar a traves d'aquest bosc. Actualment aquesta tasca es fa molt difícil a causa de la crescuda bardissa que hi domina.

Finalment el dissabte 6 de març l'Armengol i jo vàrem tornar a recórrer el Sot Parets per tal d'estassar, fotografiar i documentar aquest dos forns de calç que ja havia trobat el Quim una dècada abans.

Forn de calç del Bosc de les Parets (ETRS89): N 41.62510º E 1.97798º

El forn de calç del Bosc de les Parets des de dalt un cop desbrossat

El forn de calç del Bosc de les Parets des de dalt un cop desbrossat

El forn de calç del Bosc de les Parets des de dalt un cop desbrossat

El forn de calç del Bosc de les Parets un cop desbrossat

El forn de calç del Bosc de les Parets un cop desbrossat

Les parets del canó vitrificades a causa de les elevades temperatures de les fornades (uns 800º C)

Les parets del canó vitrificades a causa de les elevades temperatures de les fornades (uns 800º C)

Les parets del canó vitrificades a causa de les elevades temperatures de les fornades (uns 800º C)

Les parets del canó vitrificades a causa de les elevades temperatures de les fornades (uns 800º C)

Les parets del canó vitrificades a causa de les elevades temperatures de les fornades (uns 800º C)

Les parets del canó vitrificades a causa de les elevades temperatures de les fornades (uns 800º C)

Inscripció feta pel Quim Solbas l'any 2010.

Pedra de quars blanc vitrificada exteriorment a causa de les altes temperatures de les fornades (uns 800º C)

Pedres de quars blanc vitrificada exteriorment a causa de les altes temperatures de les fornades (uns 800º C)

Detall de les parets del canó vitrificades

Detall de les parets del canó vitrificades

Detall de les parets del canó vitrificades

Forn de calç del Sot de Parets (ETRS89): N 41.62746º E 1.97746º

Arcada de pedra de la boca de foc del forn de calç del Sot de Parets. Orientada cap a l'est

Arcada de pedra de la boca de foc del forn de calç del Sot de Parets. Orientada cap a l'est

Arc rebaixat de pedra lligada amb morter de calç del forn de calç del Sot de Parets

L'obertura de l'arcada fa 1.40 m d'amplada i 1.40 m d'altura

Inscripció feta pel Quim Solbas l'any 2012

L'arc té un gruix de 1.10 m

L'arcada des de l'interior del forn

L'arcada des de l'interior del forn

El canó del forn mesura 4.50 m de diàmetre. Les parets també tenen algun tram vitrificat.

El canó del forn mesura 4.50 m de diàmetre. Les parets també tenen algun tram vitrificat.

El canó del forn mesura 4.50 m de diàmetre. Les parets també tenen algun tram vitrificat.

El canó del forn mesura 4.50 m de diàmetre. Les parets també tenen algun tram vitrificat.

El Forn de Jep, el forn de calç del Bosc de les Parets i el forn de calç del Sot de Parets sobre el mapa topogràfic de l'ICGC

FONTS D'INFORMACIÓ:

Quim Solbas, excursionista recercador i activista per la salvaguarda del Parc Natural.

Josep Maria Faura i Ubach, autor del llibre Història de la serra de l'Obac. Editat per l'Avenç i la Diputació de Barcelona l'any 1993.

Guia Interactiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac (Ramon Suades). Edició del 2020. Ja a la venda als millors centres excursionistes de la comarca!

Seu Electrònica del Cadastre (https://www.sedecatastro.gob.es/)

Vissir3 de l'ICGC (http://www.icc.cat/vissir3)