dimecres, 15 de maig del 2019

BARRAQUES DE VINYA INVERSEMBLANTS AL NORD DE RELLINARS (III)

Segueixo endavant amb la petita sèrie de barraques situades a l'extrem nord del terme de Rellinars que per la seva ubicació en roquerars molt rostos i gens aptes per al conreu de la vinya o olivar semblen incongruents o inversemblants. La vinya o l'olivar són dos tipus de conreu que s'adapten bé a les terres magres dels vessants de muntanya amb fort pendent, si prèviament el pagès ha fet el gegantí esforç d'esgraonar el terreny amb marges de pedra seca i reomplir les feixes amb la poca terra que hi trobi. Però hi ha llocs on, tot i així, el conreu passa a ser impracticable i entrem en el terreny de les roques improductives. Tot i que aquestes barraques van ser bastides en entorns totalment improductius, veurem que a poca distància (de 30 a 60 metres) ens trobem amb terrenys que comencen a ser productius per a aquells esforçats pagesos del segle XIX. El motiu pel qual van fer la barraca allunyada de les feixes de conreu és per l'abundància de la matèria primera (pedra) i de marges de roca mare a on adossar la barraca: elements que facilitaven molt la feina al barracaire.

La tercera barraca d'aquesta sèrie es troba a l'extrem sud de la carena dels Dos Torrents. Aquest antic topònim ha estat recuperat per l'última edició pel mapa de Sant Llorenç del Munt i l'Obac de l'Editorial Alpina (any 2016), gràcies a què ja apareixia al Mapa Planimètric de Rellinars de l'any 1920. Aquesta carena té com a punt culminant el turó de la Morella, i des d'aquí baixa en direcció i sentit sud-oest fins arribar al torrent de la Font de la Casa Joana. Aquesta barraca no es troba en una ubicació tan rosta com les anteriors; però déu n'hi do! Té la particularitat que és davant per davant de la façana nord de la masia propietària de la finca on es troba: la Casa Joana.

BARRACA DE LA CARENA DELS DOS TORRENTSUbicació: Pròxima a l'aiguabarreig entre el torrent del Panissar i el torrent de la font de la Casa Joana. A prop de la font del Càntir.
Data de visita: 21-04-2019
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta circular
Tipus de porta: Llinda plana
Estat de conservació: Perfecte estat
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41.651397º  E 1.922504º
Altitud: 410 m
Orientació de la porta: Sud-oest
Restaurada: No
Descripció: Té un conjunt de cocó i fornícula superposats. Té una finestra. Té una xemeneia o sortida de fums que travessa la paret de la barraca.
Comentaris: És dins el terme de la Casa Joana. En el passat (segona meitat del segle XIX?) algun pagès de Rellinars aquí menava una vinya en contracte de parceria o de rabassa morta amb el propietari de la Casa Joana. El dia de la troballa la barraca estava coberta pel llentiscle i un pi que ha crescut al seu costat. La feina d'estassada del perímetre va ser important.
Font d'informació: INEDITA. Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau.

Pel que vaig veure sobre terreny el dia de la descoberta, al següent mapa indico a on jo crec que estaven plantades les passades de ceps (vinya) del parcer que va bastir aquesta barraca. És una allargassada i planera feixa situada entre dos marges naturals, i orientada a ponent. La barraca es va fer a l'extrem sud d'aquesta estreta feixa aprofitant un marge que aquí fa el vessant, i sobre un aflorament de roca mare (conglomerat).FONT D'INFORMACIÓ:

Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau

Mapa Planimètric de Rellinars de l'any 1920 (Cartoteca Digital de l'ICGC)

Mapa de Sant Llorenç del Munt i l'Obac de l'Editorial Alpina de l'any 2016

Vissir3 de l'ICGC (http://www.icc.cat/vissir3)

dissabte, 11 de maig del 2019

BARRAQUES DE VINYA INVERSEMBLANTS AL NORD DE RELLINARS (II)

Continuo amb la petita sèrie de barraques situades a l'extrem nord del terme de Rellinars que per la seva ubicació en roquerars molt rostos i gens aptes per al conreu de la vinya o olivar semblen incongruents o inversemblants. La vinya o l'olivar són dos tipus de conreu que s'adapten bé a les terres magres dels vessants de muntanya amb fort pendent, si prèviament el pagès ha fet el gegantí esforç d'esgraonar el terreny amb marges de pedra seca i reomplir les feixes amb la poca terra que hi trobi. Però hi ha llocs on, tot i així, el conreu passa a ser impracticable i entrem en el terreny de les roques improductives. Tot i que aquestes barraques van ser bastides en entorns totalment improductius, veurem que a poca distància (de 30 a 60 metres) ens trobem amb terrenys que comencen a ser productius per a aquells esforçats pagesos del segle XIX. El motiu pel qual van fer la barraca allunyada de les feixes de conreu és per l'abundància de la matèria primera (pedra) i de marges de roca mare a on adossar la barraca: elements que facilitaven molt la feina al barracaire.

La segona barraca d'aquesta sèrie es troba al contrafort occidental del turó de la Morella, en un emplaçament gairebé encinglerat. Tant és així que té com a veïnes dues microagulletes visibles des de la distància.

BARRACA DEL CONTRAFORT OCCIDENTAL DEL TURÓ DE LA MORELLA

Ubicació: Una de les capçaleres del torrent del Panissar. A l'oest del turó de la Morella. En un paratge anomenat el Panissar segons diversos mapes.
Data de visita: 28-04-2019
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta circular
Tipus de porta: Llinda plana
Estat de conservació: Perfecte estat
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41.65665º  E 1.92657º
Altitud: 535 m
Orientació de la porta: Sud-oest
Restaurada: No
Descripció: Té una finestra. També té un cocó i una fornícula al seu interior.
Comentaris: És dins el terme de can Gibert (el Gibert de Dalt). En el passat (segona meitat del segle XIX?) algun pagès de Rellinars aquí menava una vinya en contracte de parceria o de rabassa morta amb el propietari de can Gibert. Tot i que el dia de la troballa la barraca estava gairebé engolida per la vegetació, un petit tram de paret visible des de la distància em va servir per localitzar-la.
Font d'informació: INEDITA. Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau.

Pel que vaig veure sobre terreny el dia de la descoberta, al següent mapa indico a on jo crec que estaven plantades les passades de ceps (vinya) del parcer que va bastir aquesta barraca. És una obaga de relatiu poc pendent, i amb alguns trams de terra bona i no pedregosa. La barraca no es va fer aquí; sinó que la van fer uns metres per sota aprofitant uns pronunciats marges de roca mare.FONT D'INFORMACIÓ:

Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau

Vissir3 de l'ICGC (http://www.icc.cat/vissir3)

dimecres, 1 de maig del 2019

BARRAQUES DE VINYA INVERSEMBLANTS AL NORD DE RELLINARS (I)

Inicio aquí una petita sèrie de barraques situades a l'extrem nord del terme de Rellinars que per la seva ubicació en roquerars molt rostos i gens aptes per al conreu de la vinya o olivar semblen incongruents o inversemblants. La vinya o l'olivar són dos tipus de conreu que s'adapten bé a les terres magres dels vessants de muntanya amb fort pendent, si prèviament el pagès ha fet el gegantí esforç d'esgraonar el terreny amb marges de pedra seca i reomplir les feixes amb la poca terra que hi trobi. Però hi ha llocs on, tot i així, el conreu passa a ser impracticable i entrem en el terreny de les roques improductives. Tot i que aquestes barraques van ser bastides en entorns totalment improductius, veurem que a poca distància (de 30 a 60 metres) ens trobem amb terrenys que comencen a ser productius per a aquells esforçats pagesos del segle XIX. El motiu pel qual van fer la barraca allunyada de les feixes de conreu és per l'abundància de la matèria primera (pedra) i de marges de roca mare a on adossar la barraca: elements que facilitaven molt la feina al barracaire.

La primera barraca d'aquesta sèrie es troba a pocs metres del coll de la Morella del Camí Ral de coll de Daví, en un lloc molt rost.

BARRACA PROPERA AL COLL DE LA MORELLA


Ubicació: Capçalera de torrent de la Casa Joana. Uns 100 metres al sud del coll de la Morella; sota la línia d'alta tensió.
Data de visita: 13-04-2019
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Exteriorment planta trapezoidal; interiorment planta irregular.
Tipus de porta: Llinda plana
Estat de conservació: Perfecte estat. A excepció de la recent esllavissada d'un petit tram del voladís frontal.
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41.656813º  E 1.933693º
Altitud: 565 m
Orientació de la porta: Oest
Restaurada: No
Descripció: Està adossada a un marge de roca mare d'uns 2 m d'altura, ja que el terreny aquí és molt rost. La petita falsa cúpula de la barraca en part està recolzada sobre sobre una gran pedra que sobresurt del marge en forma de visera. Té un estreta finestreta. 
Comentaris: És dins el terme de la Casa Joana. En el passat (segona meitat del segle XIX?) algun pagès de Rellinars aquí menava una vinya en contracte de parceria amb el propietari de la Casa Joana. Des que l'any 2018 van estassar sota la línia d'alta tensió, la barraca és visible des de diversos punts de la carena de la Morella.
Font d'informació: INEDITA. Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau.

Pel que vaig veure sobre terreny el dia de la descoberta, al següent mapa indico a on jo crec que estaven plantades les passades de ceps (vinya) del parcer que va bastir aquesta barraca. És una soleia esglaonada, de terra bona i gens pedregosa que, a més a més, està arrecerada del vent de la collada. La barraca no es va fer aquí per l'absència total de pedra; sinó que la van fer uns metres al sud-est en un roquissar amargenat.FONT D'INFORMACIÓ:

Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau

Vissir3 de l'ICGC (http://www.icc.cat/vissir3)