dissabte, 11 de maig del 2019

BARRAQUES DE VINYA INVERSEMBLANTS AL NORD DE RELLINARS (II)

Continuo amb la petita sèrie de barraques situades a l'extrem nord del terme de Rellinars que per la seva ubicació en roquerars molt rostos i gens aptes per al conreu de la vinya o olivar semblen incongruents o inversemblants. La vinya o l'olivar són dos tipus de conreu que s'adapten bé a les terres magres dels vessants de muntanya amb fort pendent, si prèviament el pagès ha fet el gegantí esforç d'esgraonar el terreny amb marges de pedra seca i reomplir les feixes amb la poca terra que hi trobi. Però hi ha llocs on, tot i així, el conreu passa a ser impracticable i entrem en el terreny de les roques improductives. Tot i que aquestes barraques van ser bastides en entorns totalment improductius, veurem que a poca distància (de 30 a 60 metres) ens trobem amb terrenys que comencen a ser productius per a aquells esforçats pagesos del segle XIX. El motiu pel qual van fer la barraca allunyada de les feixes de conreu és per l'abundància de la matèria primera (pedra) i de marges de roca mare a on adossar la barraca: elements que facilitaven molt la feina al barracaire.

La segona barraca d'aquesta sèrie es troba al contrafort occidental del turó de la Morella, en un emplaçament gairebé encinglerat. Tant és així que té com a veïnes dues microagulletes visibles des de la distància.

BARRACA DEL CONTRAFORT OCCIDENTAL DEL TURÓ DE LA MORELLA

Ubicació: Una de les capçaleres del torrent del Panissar. A l'oest del turó de la Morella. En un paratge anomenat el Panissar segons diversos mapes.
Data de visita: 28-04-2019
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta circular
Tipus de porta: Llinda plana
Estat de conservació: Perfecte estat
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41.65665º  E 1.92657º
Altitud: 535 m
Orientació de la porta: Sud-oest
Restaurada: No
Descripció: Té una finestra. També té un cocó i una fornícula al seu interior.
Comentaris: És dins el terme de can Gibert (el Gibert de Dalt). En el passat (segona meitat del segle XIX?) algun pagès de Rellinars aquí menava una vinya en contracte de parceria o de rabassa morta amb el propietari de can Gibert. Tot i que el dia de la troballa la barraca estava gairebé engolida per la vegetació, un petit tram de paret visible des de la distància em va servir per localitzar-la.
Font d'informació: INEDITA. Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau.

Pel que vaig veure sobre terreny el dia de la descoberta, al següent mapa indico a on jo crec que estaven plantades les passades de ceps (vinya) del parcer que va bastir aquesta barraca. És una obaga de relatiu poc pendent, i amb alguns trams de terra bona i no pedregosa. La barraca no es va fer aquí; sinó que la van fer uns metres per sota aprofitant uns pronunciats marges de roca mare.FONT D'INFORMACIÓ:

Mapa de barraques (i altres elements patrimonials) de Rellinars del Claudi Perarnau

Vissir3 de l'ICGC (http://www.icc.cat/vissir3)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada